Informacje
Strona główna
Ogłoszenia
Organizacja
Spis ulic i sołectw
Akty prawne
Druki i formularze
Terminy wypłat
Rachunki bankowe

Zadania
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Rodzina500plus

Linki
olesno.pl

Biuletyn Informacji PublicznejNumery rachunków bankowych Gminy Olesno, których użytkownikiem
jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie


Rachunek  Nr 86 1050 1171 1000 0005 0063 0157 prowadzony w walucie PLN przez ING Bank Śląski Oddział w Oleśnie jest podstawowym, bieżącym rachunkiem bankowym, przeznaczonym do obsługi wszystkich transakcji, dla których nie jest prowadzony odrębny rachunek pomocniczy.

Rachunek  Nr 37 1050 1171 1000 0022 6496 2875 prowadzony w walucie PLN przez ING Bank Śląski Oddział w Oleśnie jest rachunkiem pomocniczym przeznaczonym wyłacznie do obsługi transakcji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rachunek  Nr 04 1050 1171 1000 0022 9619 9603 prowadzony w walucie PLN przez ING Bank Śląski Oddział w Oleśnie jest rachunkiem pomocniczym przeznaczonym wyłącznie do przyjmowania wpłat od komorników należności Gminy Olesno wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Rachunek  Nr 15 1050 1171 1000 0022 9891 4629 prowadzony w walucie EUR przez ING Bank Śląski Oddział w Oleśnie jest rachunkiem pomocniczym przeznaczonym wyłacznie do transferu świadczeń rodzinnych przekazywanych dla mieszkańców gminy Olesno przez właściwe instytucje innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Rachunek  Nr 78 1050 1487 1000 0023 2967 3749 prowadzony w walucie PLN przez ING Bank Śląski Oddział w Krapkowicach jest rachunkiem bieżącym przeznaczonym wyłącznie do obsługi finansowej projektu Nr POKL.07.01.01-16-028/08 realizowanego pod nazwą "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych i nie pracujących w gminie Olesno", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.