Informacje
Strona główna
Ogłoszenia
Organizacja
Spis ulic i sołectw
Akty prawne
Druki i formularze
Terminy wypłat
Rachunki bankowe

Zadania
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny

Linki
olesno.pl

Biuletyn Informacji PublicznejWzory druków i formularzy stosowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie


Pliki w formacie pdf. Do odczytu niezbędny jest program typu Adobe Reader.
 
Wniosek o stypendium szkolne

Zaświadczenie o wynagrodzeniu za poprzedni miesiąc

Dyspozycja wypłaty świadczeń przelewem na własny rachunek bankowy

Dyspozycja wypłaty świadczeń przelewem na rachunek bankowy innej osoby

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego:
wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasilku_rodzinnego_oraz_dodatkow
oswiadczenie_dochod_czlonka_rodziny
oswiadczenie_ryczalt_lub_karta_podatkowa
oswiadczenie_skladka_zdrwotna
oswiadczenie_urlop_wychowawczy

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
wniosek_o_ustalenie_prawa_do_jednorazowej_zapomogi

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:
wniosek_o_ustalenie_prawa_do_specjalnego_zasiku_opiekuczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:
wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_pielsgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:
wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasiku_pielsgnacyjnego
Wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń wymaganych do przyznania świadczeń rodzinnych można pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej