Informacje
Strona główna
Ogłoszenia
Organizacja
Spis ulic i sołectw
Akty prawne
Druki i formularze
Terminy wypłat
Rachunki bankowe

Zadania
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny

Linki
olesno.pl

Biuletyn Informacji PublicznejWzory druków i formularzy stosowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie


Pliki w formacie pdf. Do odczytu niezbędny jest program typu Adobe Reader.
 
Wniosek o stypendium szkolne

Zaświadczenie o wynagrodzeniu za poprzedni miesiąc

Dyspozycja wypłaty świadczeń przelewem na własny rachunek bankowy

Dyspozycja wypłaty świadczeń przelewem na rachunek bankowy innej osoby
Wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń wymaganych do przyznania świadczeń rodzinnych można pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej