Informacje
Strona główna
Ogłoszenia
Organizacja
Spis ulic i sołectw
Akty prawne
Druki i formularze
Terminy wypłat
Rachunki bankowe

Zadania
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Rodzina500plus

Linki
olesno.pl

Biuletyn Informacji PublicznejWzory druków i formularzy stosowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie


Pliki w formacie pdf. Do odczytu niezbędny jest program typu Adobe Reader.


Formularze aktywne (do wypełnienia na komputerze)
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+)

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych (program Rodzina 500+)

Oświadczenie o dochodach opodatkowanych w formie ryczałtu lub karty podatkowej (program Rodzina 500+)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (program Rodzina 500+)

Uwaga!
Wypełnienie formularzy nie jest możliwe w oknie przeglądarki!
Aby skorzystać z funkcji powyższych formularzy należy je pobrać, zapisać na lokalnym dysku a następnie otworzyć. Po wypełnieniu plik można zapisać i wydrukować.
Każdy wydruk należy własnoręcznie podpisać.
Wypełniony formularz NIE JEST wnioskiem w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy!


Formularze pasywne (do wypełnienia odręcznie):

Wniosek o stypendium szkolne

Zaświadczenie o wynagrodzeniu za poprzedni miesiąc

Dyspozycja wypłaty świadczeń przelewem na własny rachunek bankowy

Dyspozycja wypłaty świadczeń przelewem na rachunek bankowy innej osoby
Wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń wymaganych do przyznania świadczeń rodzinnych można pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej