Informacje
Strona główna
Ogłoszenia
Organizacja
Spis ulic i sołectw
Akty prawne
Druki i formularze
Terminy wypłat
Rachunki bankowe

Zadania
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Rodzina500plus

Linki
olesno.pl

Biuletyn Informacji PublicznejStruktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie

Zakres spraw
Pracownik
Nr pokoju
Nr tel. wewn.
Kierownik mgr Marlena Szulc
10A
Pomoc społeczna mgr Anna Barczyk 10
32

Beata Morawska 8
44

mgr Sylwia Wąsińska 8
45

mgr Jolanta Zajączkowska 8
45
Asystent rodziny mgr Magdalena Kokot 8

Dodatki mieszkaniowe Urszula Janik 10
33
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i fundusz alimentacyjny mgr Bogusława  Stojko
mgr Agnieszka Miozga - Stanek
mgr Katarzyna Lysy
mgr Monika Brzęczek
mgr Aneta Włóczyk
3
3
3
3
3a
55
56
58
54
52
Księgowość mgr Mirosław Frankiewicz
mgr Iwona Gut - Wawrzyniak
7
7
66
65